Стресс вы? НЕТ !!! | EVA.bg

  1. Стресс вы? НЕТ !!! Весна-май уже, почти лето, все больше и больше смотрит в окно, солнце и небо....
  2. Це стресово? НІ !!!

Стресс вы? НЕТ !!!

Весна-май уже, почти лето, все больше и больше смотрит в окно, солнце и небо. Отпуск, где ты? Стрессово делать так много заданий одновременно, и у тебя не будет времени на себя. Однако я решил, что этим летом я буду в лучшей форме, потому что я жду очень долгого и заслуженного отдыха на побережье Средиземного моря. Вот что я сделал:

«Моя занятая повседневная жизнь была большим препятствием для моего аппетита к здоровому питанию, но при небольшой дисциплине все возможно. Не ешьте то, что вы найдете, вы всегда можете найти время на качественную, вкусную и полезную еду.

«Поскольку я много работаю на компьютере, у меня хроническая боль в плечах. Оказалось, что только йога спасла меня, и я активно делал на это ставку.

«Я обычно пропускал завтрак по утрам, но я научился вставать немного раньше, чтобы не отставать от утреннего солнца.

«Есть краткая медитация, чтобы привести в порядок мои мысли и планы. Это помогает мне быть более сосредоточенным на задачах, а правильное питание заботится о моем хорошем тонусе.

Я чувствую, что баланс все еще существует, и он где-то в центре хаоса.
Я хотел включить немного пищевой добавки, но быть настолько естественным, насколько это возможно. Так как у меня очень сухая и чувствительная кожа, начинает появляться усталость. Я слышал о многогранной пользе алоэ вера и думал, что это недостающая часть моего нового режима. Чистый сок из мякоти чрезвычайно полезен и добавьте его в свежевыжатый сок или освежающую воду с кусочками льда и мяты.

Чистый сок из мякоти чрезвычайно полезен и добавьте его в свежевыжатый сок или освежающую воду с кусочками льда и мяты

Сок алоэ вера обладает противовоспалительными, противовирусными и природными антибиотическими свойствами, которые укрепляют иммунную систему, а также защищают клетки от окислительного стресса и улучшают пищеварение. И самое важное преимущество, которое я ищу, заключается в том, что он сохраняет кожу здоровой, способствуя выработке естественного коллагена. Это также сильно влияет на подвижность мышц и суставов, особенно когда есть боль. Я выбрал Savio хотя бы потому, что он производится здесь, на континенте, особенно в южной Италии, с гораздо более высоким качеством отношения к производству. Я не знал этого раньше, но съедобна только внутренняя плоть, и большинство производителей массово собирают и перемалывают все вместе. Мое решение сделать ставку на Алоэ было правильным - моя кожа заметно более упругая. И это также значительно уменьшило острую боль в плечах и шее, которую я обязан как йоге, так и Savio ,

С новым режимом стрессовые ситуации больше не паникуют ни на меня, ни на сроки. Может быть, это значит!

Це стресово? НІ !!!

Весна-травень вже, майже літо, дивиться з все більшою надією у вікно, на сонце та небо. Канікули, де ти? Стресово робити одночасно багато завдань і все одно не мати часу на вас. Однак я вирішив, що цього літа я буду в найкращій формі, тому що на мене чекає дуже довгий і заслужений відпочинок на узбережжі Середземного моря. І ось що я зробив:

- Моє напружене повсякденне життя було великою перешкодою для мого бажання їсти здоровіше, але з невеликою дисципліною все можливо. Не їжте так швидко, як тільки можете, завжди може бути час для якісної, смачної та здорової їжі.

- Оскільки я багато працюю за комп’ютером, у мене хронічний біль у плечі. Виявилося, що тільки йога врятувала мене, і я на це активно ставлю ставку.

«Я зазвичай пропускав сніданок вранці, але навчився вставати трохи раніше, щоб я міг встигнути після ранкового сонячного світла.

- Коротка медитація, щоб привести в порядок свої думки та плани. Це допомагає мені бути більш зосередженим на завданнях, а правильне харчування піклується про мій хороший тонус.

Хоча я відчуваю рівновагу, і це десь посеред хаосу.
Я хотів включити якусь харчову добавку, але бути максимально натуральним. Оскільки у мене дуже суха і чутлива шкіра, втома починає проявлятися занадто швидко. Я чув про багатогранні переваги алое і вирішив, що це саме відсутня частина мого нового режиму. Чистий сік м'ясистої частини страшенно корисний, і я додаю його в свіжовичавлений сік або освіжаючу воду з шматочками льоду та м’яти.

Чистий сік м'ясистої частини страшенно корисний, і я додаю його в свіжовичавлений сік або освіжаючу воду з шматочками льоду та м’яти

Сік алое віра має протизапальні, противірусні та природні антибіотичні властивості, які зміцнюють імунну систему, але також захищають клітини від окислювального стресу та покращують травлення. І найголовніша користь, яку я шукаю, - це те, що вона підтримує здорову шкіру, сприяючи природній генерації колагену. Це також дуже добре впливає на рухливість м’язів і суглобів, особливо коли є біль. Я вибрав Савіо принаймні, тому що його виробляють тут на континенті, точніше на півдні Італії, зі значно кращим виробничим ставленням. Я цього раніше не знав, але їстівна тільки внутрішня м'якоть, і більшість виробників збирають урожай і подрібнюють все разом. Моє рішення зробити ставку на алое виявилося правильним - моя шкіра помітно гнучкіша. І це також значно зменшило гострий біль у моїх плечах і шиї, яким я зобов'язаний і йозі, і Савіо .

З новим режимом стресові ситуації вже не піддаються мені паніці, ані терміни. Можливо, так!

Це стресово? НІ !!!

Весна-травень вже, майже літо, дивиться з все більшою надією у вікно, на сонце та небо. Канікули, де ти? Стресово робити одночасно багато завдань і все одно не мати часу на вас. Однак я вирішив, що цього літа я буду в найкращій формі, тому що на мене чекає дуже довгий і заслужений відпочинок на узбережжі Середземного моря. І ось що я зробив:

- Моє напружене повсякденне життя було великою перешкодою для мого бажання їсти здоровіше, але з невеликою дисципліною все можливо. Не їжте так швидко, як тільки можете, завжди може бути час для якісної, смачної та здорової їжі.

- Оскільки я багато працюю за комп’ютером, у мене хронічний біль у плечі. Виявилося, що тільки йога врятувала мене, і я на це активно ставлю ставку.

«Я зазвичай пропускав сніданок вранці, але навчився вставати трохи раніше, щоб я міг встигнути після ранкового сонячного світла.

- Коротка медитація, щоб привести в порядок свої думки та плани. Це допомагає мені бути більш зосередженим на завданнях, а правильне харчування піклується про мій хороший тонус.

Хоча я відчуваю рівновагу, і це десь посеред хаосу.
Я хотів включити якусь харчову добавку, але бути максимально натуральним. Оскільки у мене дуже суха і чутлива шкіра, втома починає проявлятися занадто швидко. Я чув про багатогранні переваги алое і вирішив, що це саме відсутня частина мого нового режиму. Чистий сік м'ясистої частини страшенно корисний, і я додаю його в свіжовичавлений сік або освіжаючу воду з шматочками льоду та м’яти.

Чистий сік м'ясистої частини страшенно корисний, і я додаю його в свіжовичавлений сік або освіжаючу воду з шматочками льоду та м’яти

Сік алое віра має протизапальні, противірусні та природні антибіотичні властивості, які зміцнюють імунну систему, але також захищають клітини від окислювального стресу та покращують травлення. І найголовніша користь, яку я шукаю, - це те, що вона підтримує здорову шкіру, сприяючи природній генерації колагену. Це також дуже добре впливає на рухливість м’язів і суглобів, особливо коли є біль. Я вибрав Савіо принаймні, тому що його виробляють тут на континенті, точніше на півдні Італії, зі значно кращим виробничим ставленням. Я цього раніше не знав, але їстівна тільки внутрішня м'якоть, і більшість виробників збирають урожай і подрібнюють все разом. Моє рішення зробити ставку на алое виявилося правильним - моя шкіра помітно гнучкіша. І це також значно зменшило гострий біль у моїх плечах і шиї, яким я зобов'язаний і йозі, і Савіо .

З новим режимом стресові ситуації вже не піддаються мені паніці, ані терміни. Можливо, так!

Стресс вы?
Це стресово?
Стресс вы?
Отпуск, где ты?
Це стресово?
Канікули, де ти?
Це стресово?
Канікули, де ти?
Карта